Thông báo chung

Thông báo thực hiện nhiệm vụ học tập

Các em học sinh khối 10 và 11 nhận nhiệm vụ học tập và lấy tài liệu.

Các em khối 12 và các đội tuyển học sinh giỏi nhận nhiệm vụ học tập theo nhóm. Việc giảng dạy trực tuyến sẽ được thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của giáo viên bộ môn (thầy cô sẽ thông báo trực tiếp đến học sinh thời gian giảng dạy trực tuyến của môn mình phụ trách).

Đọc lời dặn dò của thầy cô dưới đây:

Leave a Comment