Thông báo chung

Sử dụng Phiếu trả lời trắc nghiệm trực tuyến

Video gồm 2 nội dung:

(1) Hướng dẫn học sinh cách làm bài

(2) Hướng dẫn thầy cô giáo cách tạo phiếu trả lời trắc nghiệm theo cách đơn giản mà hiệu quả

Leave a Comment