Môn Địa lý

Địa lý – Bài 1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ (lớp 10, khối C)

Đối với môn Địa lý, mỗi file các em làm trong 50p như thi THPT, sau đó nộp lại đáp án cho cô Phụng. (mỗi ngày chỉ yêu cầu các em làm 1 file)

Leave a Comment