Môn Tiếng Anh

Đề Tiếng Anh lớp 11 khối D

Các em nộp bài cho cô Hoàng nhé.

Yêu cầu làm bài: khoanh tròn lỗi sai và sửa, giải thích ngữ pháp ở mỗi câu.
Deadline: thứ 2 tuần sau 30/3.

 

Leave a Comment