Môn Tiếng Anh

Đề Tiếng Anh khối D1

Nhiệm vụ lớp 11D
Nộp lần 1- thứ 7 ngày 29/3
Lần 2: thứ 4 (ngày 1-4)
Đã có ghi phân công trong bài tập.
Nộp về group facebook: Luyện thi khối D1 ( đã lập nhóm và giao bài đợt trước)

Leave a Comment