Môn Lịch sử

Đề luyện tập số 2 Lịch sử Khối 11 C, D14

1. Các em chia làm hai cột, một cột đáp án và một cột lý giải chọn đáp án. Làm xong gởi về email: trangdaicqt@gmail.com.
2. Cô sẽ chấm, trả và công bố điểm
3. Điểm này sẽ lấy điểm kiểm tra miệng học kỳ II
4. Hạn chót nộp bài: thứ ba (24/3/2020)

Leave a Comment