Thông báo chung

Dạy và học trực tuyến với Zoom

Dành cho học sinh

Cách 1. Học sinh vào Zoom không cần cài phần mềm, không cần tạo tài khoản

Cách 2. Cài Zoom để học nhưng không cần tạo tài khoản (em nào đã tạo tài khoản thì vẫn dùng bình thường)

 

Dành cho thầy cô giáo

 

Leave a Comment