Môn Ngữ văn

Bài tập Văn Lớp 10C, D1, D2

– Đối tượng: Lớp 10C, D1, D2
– Thời gian nộp bài: 25/3/2020
– Kênh nộp:
+ Lớp 10 khối C: https://www.facebook.com/groups/137553101033585/

+ Lớp 10 khối D1: https://www.facebook.com/groups/526582001383605/

+ Lớp 10 khối D2: https://www.facebook.com/groups/215491049565602/

Leave a Comment