THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

1. Các môn chuyên của lớp chuyên học theo TKB lớp chuyên chính khóa (áp dụng từ 09/3/2020) và Thực hiện vào buổi Chiều

2. Các môn không chuyên của toàn trường học theo TBK dưới đây

Hướng dẫn đăng nhập vào lớp học (dành cho học sinh)

Sau khi đăng nhập thành công các em nhớ thay đổi password để đảm bảo bảo mật thông tin học tập cá nhân các em nhé